Regler om boendeavdrag för hyrläkare

Reglerna för boendeavdrag för dig som är hyrläkare  beror på vilken anställningsform du har hos det bemanningsföretag du arbetar för och om du i denna anställning ska arbeta på en eller flera platser. Reglerna gäller även andra branscher och yrken.

Är du korttidsanställd?

Om du är korttidsanställd hos ett bemanningsföretag för ett visst uppdrag på en annan ort än där du bor, anses du ha ditt tjänsteställe på den andra orten under uppdraget. Det innebär att du inte är på tjänsteresa och därför inte har rätt till skattefri kostnadsersättning från din arbetsgivare för resor, kost eller logi. Om du ändå får sådan ersättning ska arbetsgivaren dra skatt från den på samma sätt som från lön. Du kan ändå ha rätt att i din egen inkomstdeklaration göra avdrag för arbets- och hemresor, logi och ökade levnadskostnader på grund av arbete utanför hemorten. Det beror på den enskilda situationen.

Exempel: En läkare som bor i Malmö får ett treveckorsuppdrag på ett sjukhus i Göteborg. Hon anses då ha sitt tjänsteställe i Göteborg. Därför anses hon inte vara på tjänsteresa och bemanningsbolaget kan inte betala ut någon skattefri kostnadsersättning till henne för vare sig resor mellan orterna eller kost och logi (traktamente). Om hon ändå får sådan ersättning är den skattepliktig på samma sätt som hennes lön.

Är du tillsvidareanställd?

Detta är väldigt ovanligt bland hyrläkare men om du är tillsvidareanställd hos ett bemanningsföretag som hyr ut dig för uppdrag på olika orter kan arbetsgivaren betala ut traktamente och ersättning för resor och logi om du har ditt tjänsteställe där du bor.

Du har ditt tjänsteställe där du bor om du

  • har regelbunden lön från uthyrningsföretaget även när du inte har uppdrag
  • hyrs ut för arbete på olika platser och
  • inte regelbundet besöker uthyrningsföretaget för att arbeta där.

Har du eget bolag och betalar F-skatt?

Om du arbetar som hyrläkare och har F-skatt, ska din uppdragsgivare normalt inte göra skatteavdrag, betala arbetsgivaravgifter eller lämna kontrolluppgift. Du tar i stället upp din kostnadsersättning som inkomst i din näringsverksamhet.

Läs mer på Skatteverkets hemsida där jag klippt och klistrat detta

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/avdragochkostnadsersattningforhyrlakare.4.7be5268414bea064694cb63.html?q=hyrl%C3%A4kare