Prata inte om läkarbrist

Någon har tänkt till i Nordkor… förlåt Värmland och det gick väl sådär. Ingen har väl missat att uppmärksamma kommunikationsplanen med riktlinjer om hur samtalen ska föras med patienter.

Kommunikationsplanen består av fyra A4-sidor med strategier för hur landstinget ska kommunicera med bland annat medarbetare, patienter och allmänheten i samband med utfasningen av hyrläkare. Visionen är att landstinget ska vara helt fri från inhyrd personal den 1 januari 2019.

värmland läkare

I planen uppmanas de att undvika att prata om hyrläkarstoppet och hög arbetsbelastning. Förutom det befängda med munkavel så är Christer Lindholm (ordf i Värmlands läkarförening) inne på relationen med patienten och trovärdigheten:

– Man har ju en relation till sina patienter som man har haft i flera år. Att då uppmana att inte säga hela sanningen till de patienterna kan göra att man mister den respekt man har för varandra, säger han.

Det som är intressant är att Värmlands regionledning inte ser riskerna. Varför lyfter de inte på luren och ringer till Jämtland och frågar dem hur nöjda de var med sitt hyrläkarstopp 2013?!

Läs mer om Värmlands kommunikationsplan för att minska antalet hyrläkare

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/personal-uppmanas-att-undvika-prat-om-lakarbrist?fbclid=IwAR2wjWkDTYUrouMylnfDQLuNG4bfAS2uHR_O1UUrKiH2SZGogHTb08RZpMU