Dags att planera hyruppdrag 2019

2018 har varit ett bra år. Lagom mycket jobb på tre vårdcentraler samt internmedicin i Västernorrland. Min bas har det senaste året varit på hyruppdrag inom primärvården i Kronobergs län. Där har det senaste året fungerat väldigt bra. Bra arbetsmiljö, relativt kort resväg och bra betalt. Utöver det har det varit en kort period i Västernorrland och två ströveckor i VG-region.

Just nu funderar jag mitt jobbupplägg som hyrläkare under 2019. I grunden tror jag på ett fortsatt upplägg om 50% i Kronoberg alternativt Jönköpings län. Det är lite sämre ersättning i Jönköpings län men närmare till Göteborg. Oftast välfungerande vårdcentraler där också.  Lön för mödan är viktigt, men inte allt. Tanken är att ha jobb uppbokat två veckor per månad. Till skillnad från 2017 så har jag inte i år jobbat så mycket som internmedicinare. Det kommer jag att göra ca 8 veckor enligt min plan. Tror även att jag kommer att fortsätta med samma bemanningsföretag som jag haft de senaste två åren.

Det  verkar inte ha kommit så mycket beställningar för 2019 ännu. Det verkar som att landstingen håller i bokningarna pga hyrläkarstoppet. Det är lite komiskt eftersom ett utskick jag fick innehöll lediga veckor under perioden v36-52 från över 200 vårdcentraler. Verksamheterna är fullt medvetna om deras behov för nästa år men får inte beställa ännu. Men jag tror att proppen dras ut snart och det kommer hur mycket beställningar som helst. Däremot har det varit lite fattigare på slutenvårdsuppdrag sista året så det känns bra att ha primärvården att falla tillbaka på.