Lagstiftning mot hyrläkare

Socialminister Annika Strandhäll, (S) har uttalat sig i TV4 att hon kan tänka sig att lagstifta för att komma bort från hyrpersonal inom vården.

Uttalandet från Strandhäll kommer efter TV4 rundringning till landstingen där de konstaterar att kostnaderna för inhyrd vårdpersonal har ökat med 80 miljoner i år. Detta inför 01-01-2019 när all hyrpersonal skall vara borta enligt det hyrläkarstopp SKL har planerat inför. Idag har jag fått erbjudande om jobb på flera orter runt om i Sverige första halvåret 2019…

Det här är mycket oroväckande. Det här drabbar patienterna och kontinuiteten i vården. Vården blir sämre, helt enkelt. Om inte landstingen klarar av att fasa ut stafettläkare och stafettsjuksköterskor så är jag öppen för att skärpa lagstiftningen och på så sätt sätta press på landstingen att komma bort ifrån hyrpersonal. – Annika Strandhäll

Jag undrar hur Annika har tänkt att det ska gå till? Ska man tvångsplacera läkare och sjuksköterskor i glesbygden? Kom igen Annika! Bättre kan du.

Det handlar om tillgång och efterfrågan på personal. Vi har en stor brist på läkare och sjuksköterskor. Jag pratade med en sjukgymnast i förra veckan. Hon berättade att för några år sedan fanns det inga jobb i Uppsalaregionen för sjukgymnaster och hon tvingades söka sig bort från sin hem- och utbildningsort. Hon hamnade först på ett 50% vikariat i Gnosjö innan hon till slut fick en tillsvidaretjänst i Jönköping län. Nu är hon kvar där och har bildat familj.

Så länge vi har brist på personal så kommer problemet att kvarstå.

Läs mer om kostnaderna för hyrläkare ökar i Dagens medicin

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/09/21/kostnaden-for-hyrlakare-okar/