Väntetiden på AT-platser ökar dramatiskt

Väntetiden på AT-platser har ökat med 50% på 10 år, skriver Läkarförbundet. Det är ju helt galet. Att låta den nya generationens läkare snabbt komma in och få sin AT-utbildning måste vara en framgångsfaktor. Går man raka spåret från grundutbildningen till färdig specialist tar det tolv år. Med väntetid, forskning, föräldraledighet mm så ligger nog snittiden en bra bit över 15 år. Vi klagar över att vi inte har specialister i Sverige. Ska landstinget då agera bromsklossar. Dessutom arbetar 85 procent av de som inte kan påbörja sin AT arbetar istället som ”vikarierande underläkare”, en tjänst som varken är reglerad eller har krav på handledning. Trots att de flesta är nya till yrket när de börjar tjänsten anger fem av tio att de inte haft någon handledare och fyra av tio att de inte fick delta i undervisning eller grupphandledning.

Hörde av en kollega som jobbat som chef inom psykiatrin i VGR att de saknar så mycket specialister pga av hyrläkarstoppet och istället sätter in vikarierande underläkare som får handlägga svåra patientfall som borde hanteras av specialister. De har minimal möjlighet till stöd, rådgivning och handledning av det fåtal kvarvarande specialister och får en mycket tråkig start på sina läkarkarriärer. Och hur blir kvaliteten för patienterna???

Läs mer om den långa väntan för AT-platser

https://www.slf.se/Aktuellt/Vantetiderna-for-lakarnas-allmantjanstgoring–AT-har-okat-med-50-procent-/

https://www.svd.se/brist-pa-at-platser-okar-lakarbristen