Notan för hyrpersonal fortsätter att öka

Nu är media igång  igen och konstaterar att kostnaderna för hyrläkare och hyrsköterskor ökar. En plan infördes i våras för att minska kostnaderna för hyrpersonal och sakta fasa ut behovet. 1 januari 2019 räknar de med att behovet ska upphöra. Jag tvivlar starkt på att de ska lyckas. Region Kronoberg är ett av de landsting som går i bräschen för att minska detta.

SVT skriver: Räknar man ihop siffrorna för alla svenska landsting rör det sig om en kostnadsökning på drygt 330 miljoner kronor, eller 16 procent under första halvåret 2017. Kostnaderna ökar i 18 landsting av 21 – alla utom Östergötland, Skåne och Kalmar.

Min upplevelse är att det finns ungefär lika mycket hyruppdrag utenu som det gjort tidigare. Så jag vet inte riktigt hur de tänker vända det. Det ska bli spännande att se hur ordinarie personals arbetsmiljö påverkas av planen och hur det i sin tur påverkar patientarbetet. Att själv kunna styra över sin tid och att välja arbetsplatser med god arbetsmiljö är den största fördelen med att jobba som hyrläkare. Kan landstingen komma till skott med att lösa det så kan man nog knyta fler läkare till sig men det kommer ändå finnas kvar vakanser som behöver hjälp med att bemannas. Det som är konstigt är att vissa landsting går med på vilka priser som helst och behovet egentligen inte verkar vara större än tidigare? Är det inte behovet som ökar utan bara priserna? Varför gör de i så fall det? Håller inte avtalen som landstingen har?

Läs mer på SVT om notan för hyrpersonal fortsätter att öka

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/trots-nya-planen-notan-for-hyrpersonal-fortsatter-oka