Färre hyrläkare är ett måste

Det är både möjligt och önskvärt att minska antalet hyrläkare inom primärvården. Det ansåg panelen vid Distriktsläkarföreningens seminarium i Almedalen. Jag håller med, se bara till att skaffa mer attraktiva arbetsplatser med bättre arbetsmiljö, fler läkare per patient, samt sluta med toppstyrda omorganisationer och projekt utan förankring i verkligheten som kostar mer än det smakar. Läs mer om region Kronoberg som gör vissa tokigheter och får de fasta läkarna att sluta.

SKL siktar på ett hyrläkarstopp 1 januari 2019. Jag ser redan nu en viss minskning av uppdrag men jag har svårt att se att de kommer att lyckas med ett totalt stopp. När de genomför det här stoppet kommer vissa arbetsplatser att belastas så hårt att de fasta läkarna säger upp sig, då blir behovet större än tidigare och så är spiralen igång igen, precis som Måns Faxén beskriver i Smålandsposten.

Läs artikeln i Läkartidningen

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/07/Farre-hyrlakare-ar-ett-maste/