Hyrläkare är inte orsaken till problemen

Måns Faxén, DL i Växjö, skriver en intressant artikel i Smålandsposten som jag tror belyser roten i “problemet” hyrläkare. Han har tröttnat på landstinget:

Jag har nyligen slutat som fast distriktsläkare. 2008 sa jag att jag aldrig skulle bli hyrläkare. Sedan dess har jag jobbat i Region Kronoberg. Jag planerar nu att bli hyrläkare.

Orsaken är ett otydligt och okunnigt ledarskap på flera nivåer samt en extrem detalj- och toppstyrning, lågt till tak och brist på mod i organisationen. I kombination med resursbrist ger detta en absurd och oreglerad arbetsbelastning.

Han tar upp flera olika exempel på toppstyrning och beslut som tagits av ledare som inte har full förståelse för verksamheten och dess behov.

Läs Måns artikel i Smålandsposten:

http://www.smp.se/debatt/hyrlakarna-ar-inte-orsaken-till-problemen/