Fördelar med att jobba som hyrläkare

Vad är det bästa med att jobba som hyrläkare? Det vanliga föreställningen är att vi som jobbar som hyrläkare (eller kalla det vad du vill resursläkare, konsultläkare eller stafettläkare) bara gör det för pengar. Att få en bra lön när man jobbar som hyrläkare ser jag som en viktig del men det betyder inte allt. Det finns fler saker som betyder mycket. Här listar jag mina viktigaste argument.

  • Frihet – Jag ansvarar själv för när jag vill jobba, var jag vill jobba och hur mycket jag vill jobba.
  • Patientarbete – Jag får arbeta med det jag har utbildat mig till.
  • Ersättning – Jag får något högre ersättning men i gengäld ska jag sätta av pengar till pension, semester, sjukdom, kurser, konferenser.
  • Arbetsmiljö – Hör ihop med frihet. Den psykosociala arbetsmiljön kan vara ganska påfrestande om man har anställning på en dysfunktionell arbetsplats. Som hyrläkare har jag möjligheten att stanna utanför den delen. Här är nog förklaringen till varför vissa arbetsplatser har stor brist på läkare och ständigt är i behov av läkare år ut och år in.