Bristen läkare riskerar skada förtroendet för primärvården

Heja Heidi Stensmyren. Jag tycker hon faktiskt hon beskriver läget riktigt bra i en artikel i Göteborgsposten. I artikeln börjar de med att beskriva bristen på läkare i VGR och att det kan skada förtroendet. De beskriver sedan vilka försök som har gjorts för att förbättra situationen men kommer till slutsatsen att regionen måste tänka i nya banor. Först och främst måste regionen bli en bättre arbetsgivare.

“Vill regionen genom Närhälsan klara av att bemanna sin del av primärvården måste man anställa och behandla sin personal som individer, inte som ett ansiktslöst kollektiv.”

Så följ artikelförfattarnas råd och tänk utanför boxen för att få personalen att trivas bättre. Sedan behöver man givetvis öka antalet platser på grundutbildningen, minska väntetiden på AT, öka antalet ST-platser och slutligen importera fler duktiga läkare från andra länder som stannar kvar i Sverige. Då löser sig vår läkarbrist.

Läs hela artikeln i GP

http://www.gp.se/nyheter/debatt/l%C3%A4karbristen-skadar-tilliten-till-prim%C3%A4rv%C3%A5rden-1.3978163