Ökning av kostnader trots målsättning att minska

Även i Jönköpings län går det inte som de har trott, dvs att minska hyrkostnaderna. Här verkar de ha problem inom radiologin, fast de beställer ganska mycket inom allmänmedicin också.

En förklaring till att det inte fungerar att minska kostnaderna enligt plan är att fler läkare i dag tar ut föräldraledighet och är hemma för vård av sjukt barn enligt KD-politikern Maria Frisk i Jönköpings län. – Läkare är i högre grad föräldralediga under lång tid, säger hon.

De verkar även vara skeptiska inför framtiden.

– Vi trodde att vi skulle lyckas fasa ut hyrläkarna inom röntgen, men vi kan inte lämna några garantier för att ST-läkarna ska vilja stanna kvar hos oss, säger hon.

Läs mer på SVT

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/kostnaderna-for-hyrlakare-i-lanet-rekordstor