Nu ska staffetläkarna stoppas… igen

Västerbotten ska inte hyra in läkare mer och har verkligen satt sig ner och funderat. Totalstopp, kostnadstak och fler platser på läkarprogrammet. Det är några av politikernas idéer för att minska landstingets kostnader för hyrläkarna. Kunskapen om sjukvård och förståelsen för vad som orsakar behovet av hyrläkare hos politikerna känns minst sagt ojämn. Med deras lösningar kommer det att ta lång tid. Hyrstopp är ingen lösning. Det skriver Konkurrensverket i en rapport och menar att det bara förvärrar situationen och ger de landstingsanställda läkarna en ökad arbetsbelastning som gör att de slutar i förtid. Västerbotten kan fråga sina kollegor i Jämtland hur det gick för dem när de införde hyrstopp.

Jag är av uppfattningen att den enskilt viktigaste lösningen för att minska behovet av hyrläkare är att se till att det är balans på efterfrågan och tillgång av läkare. I väntan på att det blir verklighet så klagar inte jag. Det är klart att det går att förbättra och effektivisera i nuvarande system också. Men det kommer att krävas smartare lösningar och effektivare lösningar än vad som politikerna föreslår. En del är och nosar på vissa bra idéer.

DET HÄR ÄR NÅGRA AV POLITIKERNAS LÖSNINGAR:

Ewa-May Karlsson, Centerpartiet:

– Nationell överenskommelse för att minimera användandet

– Bättre samverkan mellan kommun och landsting

 

Robert Winroth, MIljöpartiet:

– Öka utbildningsplatserna

– Avlasta läkarna, se över om andra kan göra vissa arbetsuppgifter

– Rekrytera utländska färdigutbildade läkare

 

Nicklas Sandström, Moderaterna:

– Fler utbildningsplatser

– Medicinska sekreterare och undersköterskor kan ta över vissa arbetsuppgifter

– Fler karriärvägar

 

Marianne Normark, Folkpartiet:

– Öka grundutbildningen

– Uppmuntra seniorer att jobba längre

– Utbilda utländska läkare så fort det går

 

Peter Olofsson, Socialdemokraterna:

– Utöka antalet AT och ST

– Minskad arbetsbelastning genom minskad administration

– Kostnadstak per stafettvecka, volymtak för beställda veckor, inga beställningar utanför upphandlade avtal

 

Birgitta Nordvall, Kristdemokraterna:

– Utöka utbildningsplatser

– Vissa uppgifter som läkare gör kan kanske i morgon göras av erfarna sjuksköterskor

– Gemensam lösning på nationell nivå för att få läkarna att stanna

 

LiseLotte Olsson, Vänsterpartiet

– Nationellt stopp eller stopp i norrlandsregionen

– Slå ihop tätt belägna hälsocentraler

– Strikta prioriteringar av arbetsuppgifter

 

Fotnot: Alla svarade svarade på SVT Norrbottens frågor, utom Sverigedemokraternas gruppledare Petter Nilsson.

Läs hela artikeln om hur Västerbotten ska stoppa hyrläkarna här:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten/sa-ska-stafettlakarna-stoppas