Hyrläkare kostar mer än 1 miljard

Landstingen betalar drygt 1 miljard kronor per år för hyrläkare bara inom primärvården enligt en ny rapport från Konkurrensverket. De skriver att direktupphandlingar utanför ramavtalen bidrar till att kostnaderna ökar. Men problemen är strukturella och kan inte lösas enbart genom bättre ramavtalsupphandlingar.  Det är slutsatser som Konkurrensverket drar i en ny rapport där landstingens upphandlingar och kostnader för hyrläkare har granskats.

Jag tycker faktiskt att Konkurrensverket har gjort en ganska bra analys. De skriver bland annat:

I undersökningen har vi sett att flera landsting har reagerat mot de höga kostnaderna och krävt stopp för hyrläkare i primärvården. Sådana stopp för hyrläkare verkar dock inte förbättra situationen på vårdcentralerna. Tvärt om tyder mycket på att arbetsbelastningen ökar när vikarier inte kan hyras in, vilket i sin tur lett till att fler läkare sagt upp sig.

De fortsätter sedan med kanske den viktigaste delen:

– Ett sätt att minska behovet av hyrläkare kan vara att landstingen gör det mer attraktivt för läkare att arbeta på de vårdcentraler som idag har rekryteringsproblem, vilket kan handla om en kombination av arbetsuppgifter, arbetsmiljö och anställningsvillkor i jämförelse med alternativa arbetsplatser för läkare. Ett annat sätt kan vara att underlätta för fler ägarledda verksamheter att etablera sig, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Läs hela rapporten om kostnader från Konkurrensverket här:

http://www.konkurrensverket.se/nyheter/hyrlakare-kostar-landstingen-mer-an-en-miljard/