Hyrstopp löser inte personalkrisen

Då är det dags igen. Inhyrningsstopp i bland annat Västra Götaland och Blekinge. Landstingen börjar tycka att hyrläkarna/resursläkarna och övrig inhyrd vårdpersonal kostar för mycket. Av erfarenhet så tror jag att det kommer bli en kortsiktigt minskning av inhyrd personal. Snart går ordinarie personal på knäna och säger upp sig / blir sjukskrivna vilket resulterar i ännu större behov. Det sker i stort sett varje gång det införs inhyrningsstopp. Jämtlands län gjorde bort sig rejält för något år sedan. En intressant debattartikel i GP tar upp varför kostnaderna inte minskar vid ett inhyrningsstopp:

Kostnaderna för inhyrd personal inom vården utgör ca 0,7% av budgeten. Vårdkostnaderna skulle inte minska med 0,7 procent utifall ett hyrstopp skulle införas.

  • Inhyrd vårdpersonal har högre produktivitet eftersom de fokuserar vårdinsatser.
  • Inhyrda läkare leder till minskade kostnader då vårdinsatser kan inledas tidigare och i bästa fall hejda allvarligare förlopp. Hyrläkare beräknas göra 11 000 vårdinsatser per dag på vårdcentraler. (Läkarförbundets undersökning av primärvårdens bemanning, 2013).
  • Minskade kostnader då de facto närvarande personal leder till effektivare nyttjande av operationssalar, vårdcentraler och andra faciliteter.
  • Minskade kostnader med effektivare vårdtid (en frånvarande narkossköterska innebär att hela resterande operationsteam står sysslolöst).
  • Inhyrningskostnad kan inte jämföras rakt av med direktanställd personals lönekostnad, då inhyrningskostnaden inkluderar samtliga indirekta personalkostnader (sociala avgifter, försäkringar, bemanningsföretagets administrations-, rekryteringskostnader etcetera).

Läs hela artikeln på GP

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2822938-hyrstopp-loser-inte-personalkrisen

Jag tror att vissa läkare kommer att hoppa på fasta tjänster. Det kommer vara till godo för ett par verksamheter. Andra verksamheter kommer då att få lida mer eftersom det kommer bli svårare för dem att bemanna med färre tillgängliga resursläkare.