Svårt att hinna med

Som jag har skrivit tidigare så har ett par landsting tagit tag i läkarbristen och försöker göra någonting konstruktivt åt det genom att rekrytera läkare från andra länder. Om de lyckas återstår att se. Det är resurskrävande. Det är inte bara vi läkare som har svårt att hinna med. I Kronobergs län hinner de inte med att utlandsrekrytera.

Trots den rådande läkarbristen väljer sjukvården i Kronobergs län att rekrytera färre läkare från utlandet. Orsaken är att man inte hinner ta hand om dem på ett bra sätt. I stället för att som tidigare rekrytera mellan tio och 15 läkare från utlandet så rekryteras nu bara cirka fem läkare årligen.

De närmaste årens pensionsavgångar kommer att vara riktigt stora. Det kommer inte att täcka behovet av läkare. Jag hörde även i förra veckan att Hallands län har sagt nej till ST-tjänster i primärvården i år men det låter orimligt så jag tar det med en nypa salt innan jag får det bekräftat.

Läs hela artikeln om läkarbristen i Kronobergs län på Aftonbladet

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article20181273.ab