Var fjärde psykiater är inhyrd

SR Ekot har gjort en undersökning och kommit fram till att var fjärde läkare på de svenska universitetssjukhusens psykiatriavdelningar är hyrläkare. Undantaget är Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Jag får signaler från ganska många ställen i Sverige att man har bekymmer med läkarbemanningen och att man i högre utsträckning än man skulle vilja måste anlita bemanningsföretag. Alla försöker att minska behovet av hyrläkare men vi har inte lyckats och jag tror att man måste göra ett gemensamt beslut och verkligen hålla sig till det, säger Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykiatrin på Sveriges Kommuner och Landsting.

Intressant. Det Ing-Marie inte verkar förstå eller i alla fall inte ger sken av att förstå är att om man inför ett gemensamt totalstopp så blir det en brist på läkare på vissa orter i alla fall. Hyrläkarna täcker inte allt behov även om de går tillbaka till ordinarie tjänster som förmodligen är baktanken. Så ett totalstopp kommer inte inte att funka. Ganska snabbt skulle vissa klinker bli tvingade att bryta stoppet och hyra in och då är karusellen igång igen.

Läs hela artikeln om var fjärde psykiater är hyrläkare på SVT:

http://www.svt.se/nyheter/sverige/var-fjarde-psyklakare-inhyrd