Hantera olika journalsystem

Melior är mitt journalsystem “hemma” och det känns därför tryggt på uppdrag med Melior och läkemedelsmodulen. Jag är ändå relativt datavan och gillar IT så att komma till nya landsting, med andra journalsystem, har alltid varit lite spännande. Inför uppdrag så vill jag gärna veta så mycket som möjligt om datasystemen för att ge ett mer professionellt intryck. Att behöva fippla och strula inför patient och övrig personal med banala IT-frågor, bara för att man är dåligt förberedd, är inget för mig.

Då journalsystemen skiljer sig mellan olika landsting kan det vara vara bra att förbereda sig som hyrläkare inför kommande uppdrag. Här är de vanligaste journalsystem som idag används inom olika vårdinrättningarna runt om i Sverige:

Asynja ska komma till primärvården i Västra Götalandsregionen 2015, som nu har flera olika system, men jag hittar ingen bra länk till Asynja (jag uppdaterar här när jag hittar en bra). Asynja används också ofta i Företagshälsovård, i annan version, men har bytt namn till CGM J4