Distriktsläkare är utrotningshotade

I ett öppet brev till landstingspolitiker och ledningar i norra sjukvårdsregionen skriver läkarföreningarna i norr: Distriktsläkare är utrotningshotade. De är mycket bekymrade över situationen. Utvecklingen går åt fel håll skriver de. Antalet distriktsläkare fortsätter minska och medelåldern är mycket hög.

Man blir mörkrädd när man hör hur landstingen bedriver sin personalpolitik. Värst är det nog i Jämtland. Där landstinget körde över den ordinarie personalen inom primärvården och införde totalstopp 2013. Landstinget tänkte genom hyrläkarstoppet “tvinga” in ett fåtal läkare, som bor och jobbar som hyrläkare i regionen, till att söka fasta tjänster. Arbetsbördan för ordinarie personal i primärvården blev då orimlig och flera distriktsläkare sade upp sig i protest. Hyrläkarstoppet hävdes ett par veckor senare men då var skadan redan skedd och landstinget i Jämtland började blöda ymnigt.

I förra veckan hörde jag dessutom hur Jämtland försöker lösa sitt blödande sår. De tar in specialister från slutenvården i det egna landstinget till primärvården som internstafetter. Detta till en dyrare kostnad än att ta in externa hyrläkare. De tjänar i år (2014) 40 000 kr i lön + sociala avgifter. Då bildas det även luckor inom slutenvården som behöver ersättas med utomsocknes hyrläkare alternativt med egna internstafetter när ordinarie läkare jobbar i primärvården. Det låter galet men det är kanske den enda lösningen för att komma till rätta med primärvårdsbehovet?

Läs det öppna brevet från läkarföreningarna i norr

Piteå Tidningen

Läs artikel om internstafetter i Jämtland från 2012

Östersundsposten