Gäller förbud mot vinster i välfärden hyrläkare?

Efter valet kan ingen ha undgått att uppmärksamma uppgörelsen mellan V och regeringen om att man ska förbjuda/minska vinsterna i välfärden. Vad kommer det att innebära för hyrläkarna?

Förbud mot vinster i välfärden kommer inte att påverka läkarbristen så jag ser inte att det ska påverka situationen för hyrläkare speciellt mycket. Eventuellt kommer något inhyrningsstopp under en period men det kommer inte att fungera någon längre tid så länge det är brist på läkare.

Exakt hur ett regelverk för att minska vinster i välfärden kommer att se ut kan regeringen inte svara på ännu. En bred utredning kommer att tillsättas i januari och ska vara klart i mars 2016. Enligt juristen Anne Ramberg så kommer det att bli en dyr historia och som dessutom även strider mot lagen.

Vår nye folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), som såvitt jag vet inte har någon bakgrund inom hälso- och sjukvårdspolitik, får något att bita i.