Ändring på bemanningsföretagslistan

Pass på! Jag fick tips om att ett bemanningsföretag har problem och inte skötte sin bokföring/redovisning till Skatteverket korrekt. Det gäller Medixx APS, baserat i Danmark men som bedriver verksamhet i hela skandinavien. Själv har jag ingen erfarenhet från det bolaget men efter en snabb kontroll på alla bolag så har jag tagit bort det från min lista över bemanningsföretag för hyrläkare tills vidare. Det har avregistrerats från F-skatt pga bristande redovisning. Mitt råd: Kolla upp de bolag du arbetar med! Risken är annars att du inte får ut innestående lön vid eventuell konkurs alternativ skönstaxeras i efterhand om bolagen fuskar med inbetalningen av sociala avgifter om de står för resor, boende och traktamenten.