Gå inte på en nit

Det har skett tidigare och det kommer att ske igen. Oseriösa bemanningsbolag tar ofta en rövare och lovar guld och gröna skogar för hyrläkare. Oftast handlar det om att de betalar boende, resa och andra traktamenten “skattefritt”. Detta kommer sedan surt i efterhand när skatteverket gör en revision av bolaget. Då är risken för skönstaxering väldigt stor och förmodligen har man inte avsatt pengar för det, eller?

SHVAB ställde nyligen följande fråga till skatteverket:

Om vi som bemanningsbolag till exempel anställer en läkare från södra Sverige för ett uppdrag i norra Sverige, kan vi då betala ut reseersättning, bostad eller traktamente skattefritt utöver lönen? 

Den rättslige experten Yngve Gripple ger Skatteverkets svar på frågan:

Nej, reseersättning, traktamente och bostad är skattepliktiga förmåner för läkaren eftersom dennes tjänsteställe i detta uppdrag är arbetsplatsen i Norrland. En arbetsgivare kan inte betala ut skattefria ersättningar för arbete vid tjänstestället. Bemanningsföretaget ska därför betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag för ersättningarna. Läkaren kan ha avdragsrätt i sin deklaration för resorna och för tillfälligt arbete, men det påverkar inte arbetsgivarens skyldigheter. 

Skatteverket har i ett ställningstagande 2005-06-21, Tjänsteställe för personal med växlande arbetsplatser, klargjort hur tjänstestället bestäms för olika kategorier av anställda i bemanningsföretag.

Min grundregel gällande avtal är:

Verkar avtalet för bra för att vara sant så är det säkert det och då drar jag öronen åt mig.