Lång väntetid på AT-tjänst

Just nu är det drygt nio månaders väntetid på att få en AT-tjänst. Det är en ökning på ca 2 månader sedan 2009. Långa väntetider för AT-tjänster och ST-tjänster, fördröjer utbildningstiden till specialist och ökar behovet av hyrläkare.

Från SYLF:s rapport:

Kiruna sjukhus är 2014 års bästa AT-ort! Därefter följer Avesta lasarett och på delad tredje plats sjuk- husen i Lidköping, Sunderbyn, Västervik och på Åland. I botten placerar sig Sjukhuset i Arvika, Lasa- rettet i Enköping och Skånes universitetssjukhus i Lund.

Årets rankingrapport innehåller både glädjeämnen och orosmoln. Andelen AT-läkare som upplever sig kunna påverka sin arbetsmiljö har ökat kraftigt från föregående år, och AT-chefer och AT-råd upplevs som genuint konstruktiva kanaler för AT-läkarinflytande. De topplacerade sjukhusen får de högsta sammanfattande AT-betygen som uppmätts på många år, och i Avesta respektive Västervik och Oskarshamn hittar vi kliniker som går mot strömmen och genom hög AT-kvalitet lyckats rekrytera framgångsrikt till bristspecialiteterna allmänmedicin och psykiatri.

Samtidigt får de bottenplacerade sjukhusen och klinikerna rekordlåga betyg. Det finns starka indikatio- ner på att lönesättningsprocessen för AT-läkare inte fungerar, och hos de AT-läkare som fortsatt upp- lever sig sakna möjlighet att påverka sin arbetsmiljö är frustrationen stor. Många svarande beskriver
en vardag där stress, hög arbetsbelastning och nedskärningar inom vården gör det svårt att vara den läkare man vill vara. Och samtidigt fortsätter väntetiderna till AT att öka.

Källa:
http://www.slf.se/upload/SYLF/SYLFs%20AT-ranking%202014.pdf