Stafettläkare

Vad är en stafettläkare? Jag roade mig med att googla stafettläkare och kom fram till följande på Wikipedia:

En stafettläkare eller hyrläkare är en läkare, oftast allmänläkare, som tillfälligt arbetar på en vårdcentral eller annan medicinsk enhet för att fylla vakanser som inte kunnat tillsättas med fast personal. Stafettläkare förekommer mest i glesbygd och på sjukhusen längst i norr. Beteckningen syftar på att dessa läkare inte arbetar så länge att de skapar någon relation till patienterna innan de drar vidare till nästa plats.

Jag finner den sista meningen lite konstig. Om jag har förstått historian rätt så kom beteckningen unde den tidiga delen av hyrläkarbranschen när läkare kom och gjorde en kortvarig insats under sin ledighet på en arbetsplats som hade behov för att sedan återgå till sitt ordinarie jobb. Man tog således över stafettpinnen från en tidigare läkare som varit där en kort tid, därav beteckningen stafettläkare. Det handlade inte då om att hoppa vidare från plats till plats. Så fungerar det fortfarande i mångt och mycket även idag. Läkare jobbar som hyrläkare på sin kompledighet. Man fyller en vakans och gör en insats samt att man får ett extra tillskott i plånboken. På senare tid har det blivit vanligare med heltidshyrläkare som kan arbeta både på korta och långa uppdrag. De flyttar sig i större utsträckning mellan olika platser.

Vidare fortsätter Wikipedia om stafettläkare:

Distriktsläkarföreningen utförde 2003 en enkät bland sina medlemmar. Undersökningen visade att de flesta som valt att arbeta som stafettläkare hade gjort detta på grund av arbetsmiljön på den tjänst de lämnade. Ett stort antal läkare hade sagt upp sig från en fast tjänst på en mottagning.

Det här är min uppfattning också bland de läkarna som jobbar som heltid som hyrläkare. Man har jobbat på dysfunktionella arbetsplatser, framför allt psykosocialt. Som hyrläkare kan man själv styra över vilka arbetsplatser man vill arbeta på och när man vill arbeta. Är arbetsmiljön dålig jobbar man bara klart sin kontrakterade tid och tackar för sig. Sedan har man friheten att avstå från uppdrag på den arbetsplatsen.

Länk till Wikipedia

Läs mer om stafettläkare

Jobba som stafettläkare

Hur är det att jobba som stafettläkare? Vad är fördelarna och nackdelarna?

Stafettläkare – lön?

Vad tjänar en stafettläkare i lön? Vilken lön har en stafettläkare i olika landsting?