Småland drar i bromsen

Sveriges landsting försöker dra ner kostnaderna för hyrläkare/stafettläkare och har infört restriktioner gällande inhyrning. Vissa landsting försöker med totalstopp inom vissa specialiteter medan andra ska reducera kostnaderna. Senast ut är landstingen i Småland som drar i bromsen gällande hyrläkare.

De senaste åren har landstinget i Kronobergs län satsat på att patienterna ska få vård snabbt. För att klara det har man hyrt in läkare från bemanningsföretag, så kallade hyrläkare. Det har varit mycket kostsamt, eftersom en hyrläkare kostar tre gånger så mycket som en tillsvidareanställd läkare.

Även landstingen i Kalmar och Jönköping har betalat ett högt pris för hyrläkarna och där försöker man nu på olika vis halvera kostnaderna.

Läs mer på ursprungskällan: SVT

Min reflektion till uträkningen om att hyrläkare kostar tre gånger så mycket jämfört med inhyrd läkare som vanligt bara är baserad på jämförelsen mellan ordinarie läkares lönekostnad och timkostnaden till bemanningsbolagen. Den säger ingenting ordinarie läkares arbetsprestationer, sjukfrånvaro, utbildningskostnader mm. Vad sker när man väljer att inte ta in hyrläkare? Högre belastning på ordinarie personal. Större påfrestningar och frustration på arbetsplatserna. Längre väntetider. Sämre vård. Blir det mer attraktivt att jobba som ordinarie läkare på dessa arbetsplatser efter ett hyrläkarstopp?