Att tänka på inför uppdrag som hyrläkare

Anställd eller eget företag?

Oftast kan du välja på om du vill jobba som anställd via bemanningsföretaget eller om du vill jobba som underkonsult till bemanningsföretagen via ditt egna företag.

Om man jobbar enbart sporadiskt är det smidigt att vara anställd av bemanningsbolaget. Om resa och boende ordnas av bemanningsföretaget ska det det förmånsbeskattas.

Jobbar du som underkonsult så betalar du boende och resa själv men ibland ordna ordnas detta. Kutymen inom bemanningsbranchen för läkare är att ersättningen för underkonsulter motsvarar lönen de skulle haft som anställd plus sociala avgifter (31,42% under 2013).

Skatteverket och Bolagsverket hjälper gärna till med skattefrågor och företagsfrågor.
Skatteverket
Bolagsverket

Försäkring

Du behöver inte patientförsäkring. Det står vårdgivaren för. Jobbar du som underkonsult rekommenderas du att teckna en privat ansvarsförsäkring. Är du anställd av bemanningsföretaget ska de ha en ansvarsförsäkring som täcker även dig.

SalusAnsvar har ansvarsförsäkring

Övrigt

Läs även om frågorna du ska ställa till bemanningsföretagen innan du hyrs ut för uppdrag.