Hyrläkare med drogproblem?

Ett bemanningsbolag skickade en läkare som inte fungerade till psykiatrin i Gävleborg. Han kunde inte sköta sitt uppdrag och han misstänks dessutom ha ett drogberoende. Det är väldigt trist när det inträffar. Bristande insikt av både läkaren och bemanningsföretaget? Landstinget i Gävleborg lägger över ansvaret på det bemanningsbolag som har levererat läkaren och att de har brustit i sin rekryteringsprocess. Det är väldigt intressant att läsa hur det berörda bemanningsbolagets rutiner är gällande kontroll av missbruk.

Mer info om fallet och intervju med bemanningsbolaget finns på Sveriges Radio samt Hälsinglandskuriren.