Våga fråga bemanningsföretagen om ekonomi

Vi har alla läst om de bemanningsföretagen som hyrt ut läkare men som inte kunnat betala ut löner. Därför är det väldigt väsentligt att stämma av hur de sköter ekonomin och löneutbetalningar? Är de solida? Riskerar företaget att gå i konkurs? Bemanningsföretag har gått i konkurs och det kommer säkert att hända igen. Vid en konkurs så kan man inte räkna med att få ut lönen och sånt är aldrig kul.

Tips och frågor att ställa till bemanningsföretagen som hyr ut läkare

Min rekommendation är att alltid kolla av företagen och ställ några frågor. Ska du jobba för ett företag längre än en vecka så ökar givetvis riskerna och därmed bör man vara än mer noggrann i kontrollen av företaget.

1. Gör en kreditupplysning av bemanningsföretaget

För juridiska personer får också uppgifter om ansökan om betalningsföreläggande registreras. Kreditupplysningsföretagen behöver alltså i dessa fall inte vänta tills Kronofogdemyndigheten har fastställt betalningsskyldigheten. Detta visar tendenser på hur företaget mår.

2. Vad ingår i lönen?

Ställ alltid den frågan! Kutymen i bemanningsbranchen är att du får din tjänstepension och semesterersättning i handen. Står bemanningsbolaget för resor och boende också? Hur beskattar de dig på det? Du riskerar skönstaxering om de inte hanterar det rätt. Väldigt sura pengar att betala in som kommer som en otrevlig överaskning i efterskott. Min rekommendation är att be om få ut all ersättning i handen och att du själv står för resa och boende. Då kan du själv ha koll på avdrag i din egna deklaration.

3. Betalas lönen/ersättningen ut i rätt tid?

Små företag kan ofta ha flexibel utbetalning och ha korta utbetalningstider vilket kan vara skönt. Drar utbetalningarna av lönen ut på tiden då och då och inte inkommer på utlovade datum? Det kan vara ett tecken på att företaget har en liten kassakista och måste vänta in tills de i sin tur får betalning från sina kunder. Det kan vara en varningsklocka om pengarna inte finns på ditt konto som utlovat.

4. Fråga alltid om hur mycket lönen är samt hur hög ersättningen är för eget företag

Det är en viktig fråga för egenföretagare men även en indikator på hur bra de kan skatteregler och hur seriösa de är. Det har att göra med de sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) som de betalar in. De måste betala in de lagstadgade arbetsgivaravgifterna, vilket de flesta gör, dvs inte mer. För personer födda 1945 eller tidigare är avgifterna 10,21% och för de flesta i övrigt är den avgiften 31,42% för 2011. Låt mig ge ett exempel. Blir du erbjuden 26 000 kr i lön så motsvarar det för egenföretagare 26 000 x 1,3142= 34 169 kr. Ibland så rundar de av ganska friskt upp och ner. Där framkommer det ganska tydligt om de är seriösa med sin lönesättning/ersättning. Är du född 1945 eller tidigare! Glömt inte att förhandla till dig bättre lön eftersom de bara betalar 10,21% i arbetsgivaravgifter.

5. Betalas sjuklön ut?

Har företaget kollektivavtal med Sveriges Läkarförbund så ska de betala ut sjuklön enligt gällande regler, dvs karens dag 1 och dag 2 – 14 är det 80% av lönen. Har de inte kollektivavtal så är de inte tvingade att betala ut sjuklön. Är du sjuk får du ingen ersättning de dagarna. Om de inte har kollektivavtal se till att få det inskrivet i ditt personliga avtal annars kommer de inte att betala ut sjuklön. Går de inte med på det? Byt företag. Mer info på försäkringskassan. Om de har kollektivavtal men ändå inte betalar ut sjuklön så ring läkarförbundet. Om de marknadsför sig med att vara med i organisationen bemanningsföretagen så är de skyldiga att betala ut sjuklön. För att få vara med i bemanningsföretagen så har de förbundit sig med att ha kollektivavtal med Sveriges läkarförbund.