Nytt hyrläkaravtal för Gävleborg

Gävleborgs läns landsting har precis blivit färdiga med sitt nya upphandlade ramavtal gällande hyrläkare. Det förra avtalet var inte särskilt lyckat. Det är konstigt hur upphandlarna bara tänker på lägsta pris och inte till några andra parametrar. De upphandlade bolagen hade inte många leveranser. FOU fungerade inte så bra i det förra avtalet mao… Med det nya avtalet finns det goda möjligheter för Gävleborgs läns landsting att få bättre hjälp med läkare till deras förhållandevis stora behov.

Vi får se om beslutet blir överklagat. Hyrläkaren ska ögna igenom avtalet mer i detalj och försöka bilda sig en bättre uppfattning om möjligheterna med avtalet. Sedan tidigare har Gävleborg haft ganska stort behov av primärvårdsläkare, internmedicinare, kardiologer, gastroenterologer och även leg läkare till slutenvårdsuppdrag. Det behovet kommer nog att kvarstå även under den nya upphandlingsperioden.

Andra avtal för hyrläkare

  • Alldeles nyss blev upphandlingen för Värmlands län klar.
  • Landsting som håller på att upphandla hyrläkartjänster är Upplands län, Örebro län och Västra Götalands län.
  • Sedan tidigare är upphandlingen i Stockholms läns landsting överprövat och just nu är det vilda västern där även om de försöker hålla sig till ett färre antal bolag.

Relaterade länkar

Lagen om offentlig upphandling