Hyrläkare kostar mer än 1 miljard

Landstingen betalar drygt 1 miljard kronor per år för hyrläkare bara inom primärvården enligt en ny rapport från Konkurrensverket. De skriver att direktupphandlingar utanför ramavtalen bidrar till att kostnaderna ökar. Men problemen är strukturella och kan inte lösas enbart genom bättre ramavtalsupphandlingar.  Det är slutsatser som Konkurrensverket drar i en ny rapport där landstingens upphandlingar … Read moreHyrläkare kostar mer än 1 miljard