Ifrågasatt vårdcentral kan vara något på spåren

Brunflo vårdcentral i Jämtland har haft problem med rekrytering av läkare en längre tid och fått förlita sig på hyrläkare. De har haft både bra och dåliga erfarenheter. Förutom att ekonomin blivit lidande så tycker de att kontinuiteten saknas, vilket är förståeligt. Nu har de gjort ett åtgärdsprogram på tio punkter. Tio åtgärder för en … Read more

Fler skandalläkare

Kan inte förstå vilken affärsidé man har när man fortsätter anlita stolpskott trots kännedom om att misskötsamhet. Nu har ytterligare en läkare och ett företag skitit i det blå skåpet (Agila). Fyra kvinnor anmälde gynekologen för sexuella kränkningar. Han fick sluta på kliniken han jobbade på i Stockholm. Men han kunde snart hyras ut på nytt till en … Read more

Nu ska psykiatrin bli fri från hyrläkare

Dagens medicin skriver om att SKL har ett projekt på gång. Psykiatrin ska bli fria från hyrläkare. Målet för landstingens gemen­samma projekt för bättre läkar­bemanning inom psykiatrin är att få bättre kontinuitet. Hittills har 15 landsting en tidsplan för utfasningen av hyrläkare. September 2017 är slutdatum för de flesta. I dag består runt 15 procent av läkarbemanningen inom … Read more

Sollefteå läggs ner?

Sollefteå är en trevlig ort och ett trevligt sjukhus. Kan rekommenderas. Redan förra året så var det som förslag att verksamheten skulle läggas ner. De har nu fått stora problem på akutsidan och det vore väldigt trist om de lägger ner delar av verksamheten där. Ett stort upptagningsområde där patienterna får långt att åka för … Read more

Skandalläkare svärtar ner

Tyvärr så finns det mindre trevliga personer runt om i Sverige inom alla professioner. Det är extra trist när hyrläkare slinker igenom eftersom det svärtar ner för oss andra, i en ibland redan ifrågasatt bransch. Aftonbladet har skrivit om en läkare som hade en sexualdom och som hyrdes ut av Proffice till landstinget i Västmanland. … Read more

Kostnad för hyrpersonal inom vården fördubblad

I dagens medicin skriver de om att kostanden för hyrpersonal har fördubblats på fem år. År 2010 kostade inhyrd personal landstingen knappt två miljarder kronor. 2015 hade den summan fördubblats. Dagens medicin hänvisar till en granskning som SVT har gjort. Västra Götaland spenderar mest pengar, 2,9 miljarder kronor. Gävle spenderar mest pengar per invånare. Där är kostnaden för … Read more

Nu ska staffetläkarna stoppas… igen

Västerbotten ska inte hyra in läkare mer och har verkligen satt sig ner och funderat. Totalstopp, kostnadstak och fler platser på läkarprogrammet. Det är några av politikernas idéer för att minska landstingets kostnader för hyrläkarna. Kunskapen om sjukvård och förståelsen för vad som orsakar behovet av hyrläkare hos politikerna känns minst sagt ojämn. Med deras lösningar … Read more

Hyrläkare kostar mer än 1 miljard

Landstingen betalar drygt 1 miljard kronor per år för hyrläkare bara inom primärvården enligt en ny rapport från Konkurrensverket. De skriver att direktupphandlingar utanför ramavtalen bidrar till att kostnaderna ökar. Men problemen är strukturella och kan inte lösas enbart genom bättre ramavtalsupphandlingar.  Det är slutsatser som Konkurrensverket drar i en ny rapport där landstingens upphandlingar … Read more

Hyrstopp löser inte personalkrisen

Då är det dags igen. Inhyrningsstopp i bland annat Västra Götaland och Blekinge. Landstingen börjar tycka att hyrläkarna/resursläkarna och övrig inhyrd vårdpersonal kostar för mycket. Av erfarenhet så tror jag att det kommer bli en kortsiktigt minskning av inhyrd personal. Snart går ordinarie personal på knäna och säger upp sig / blir sjukskrivna vilket resulterar … Read more