Sollefteå läggs ner?

Sollefteå är en trevlig ort och ett trevligt sjukhus. Kan rekommenderas. Redan förra året så var det som förslag att verksamheten skulle läggas ner. De har nu fått stora problem på akutsidan och det vore väldigt trist om de lägger ner delar av verksamheten där. Ett stort upptagningsområde där patienterna får långt att åka för … Read more

Kostnad för hyrpersonal inom vården fördubblad

I dagens medicin skriver de om att kostanden för hyrpersonal har fördubblats på fem år. År 2010 kostade inhyrd personal landstingen knappt två miljarder kronor. 2015 hade den summan fördubblats. Dagens medicin hänvisar till en granskning som SVT har gjort. Västra Götaland spenderar mest pengar, 2,9 miljarder kronor. Gävle spenderar mest pengar per invånare. Där är kostnaden för … Read more

Nu ska staffetläkarna stoppas… igen

Västerbotten ska inte hyra in läkare mer och har verkligen satt sig ner och funderat. Totalstopp, kostnadstak och fler platser på läkarprogrammet. Det är några av politikernas idéer för att minska landstingets kostnader för hyrläkarna. Kunskapen om sjukvård och förståelsen för vad som orsakar behovet av hyrläkare hos politikerna känns minst sagt ojämn. Med deras lösningar … Read more

Hyrläkare kostar mer än 1 miljard

Landstingen betalar drygt 1 miljard kronor per år för hyrläkare bara inom primärvården enligt en ny rapport från Konkurrensverket. De skriver att direktupphandlingar utanför ramavtalen bidrar till att kostnaderna ökar. Men problemen är strukturella och kan inte lösas enbart genom bättre ramavtalsupphandlingar.  Det är slutsatser som Konkurrensverket drar i en ny rapport där landstingens upphandlingar … Read more

Hyrstopp löser inte personalkrisen

Då är det dags igen. Inhyrningsstopp i bland annat Västra Götaland och Blekinge. Landstingen börjar tycka att hyrläkarna/resursläkarna och övrig inhyrd vårdpersonal kostar för mycket. Av erfarenhet så tror jag att det kommer bli en kortsiktigt minskning av inhyrd personal. Snart går ordinarie personal på knäna och säger upp sig / blir sjukskrivna vilket resulterar … Read more

Stöd barnläkare för Nepal

Jag är inte barnläkare men vill ändå slå ett slag för barnläkarna Ola Anderssons och Jonas Ludvigssons initiativ. De har skapat en insamling för Nepal via Röda korset. Det går enkelt och smidigt att skänka pengar på sidan: Barnläkare för Nepal.  De har som mål att nå 30 000 kr och är nu uppe i … Read more

Intressant artikel kring resonemang runt skenade kostnader

Västra Götaland gick i spetsen för de landsting som skulle minska hyrläkarkostnaderna med 50% för ett par år sedan. Nu flyr sjuksköterskorna från VG-regionens sjukhus. De säger upp sig och blir sjukskrivna. Det är ändå intressant att läsa resonemanget. – Grundproblemet är inte kostnaderna för inhyrd personal, utan patientsäkerheten, säger Jonas Andersson. Det är inte … Read more

Skatteverket granskar resursläkare i vårdföretag

Ojdå, säger säkert en del kollegor…. I år ökar Skatteverket sin granskning av så kallade resursläkare i bemanningsföretag i vårdsektorn. Skatteverket kommer särskilt att titta på hur resursläkare som fakturerar via eget företag deklarerat sina inkomster. Utöver granskningen av inkomster tittar Skatteverket även på hur bemanningsföretagen redovisat ersättningar till resursläkarnas egna företag. Redovisning av traktamenten … Read more

Svårt att hinna med

Som jag har skrivit tidigare så har ett par landsting tagit tag i läkarbristen och försöker göra någonting konstruktivt åt det genom att rekrytera läkare från andra länder. Om de lyckas återstår att se. Det är resurskrävande. Det är inte bara vi läkare som har svårt att hinna med. I Kronobergs län hinner de inte … Read more